5 1 2 3 4
 

 

 

CURSURI

ELEMENTE ALE COMPOZIȚIEI PLASTICE

 

MODELAREA

 

Dex: Noțiunea de a modela și rezultatul ei, modelaj
Modelarea este un procedeu de tratare picturală practicat din vechime ți până în zilele noastre. El constă din redarea efectelor de lumină și umbră prin amestecul treptat al culorilor cu din ce în ce mai mult alb sau cu negru sau siena arsă- maro închis.
modelà v. 1. a forma din argilă sau ceară modelul unui obiect de executat în marmoră sau bronz: a modela o statue: 2. în pictură: a reda exact, prin mijlocul clar-obscurului, relieful figurilor.

 

MODULARE

 

Este o tehnică opusă modelării. Ea constă în alte procedee picturale cum ar fi vibrarea unor suprafețe colorate uniform, obținerea de transparențe coloristice, ornamentarea diferitelor zone pictate prin suprapuneri grafice de linii, puncte și pete, divizarea tentei și altele. Modularea prin suprapunere, transparențaeste un procedeu de a picta peaste culori semiuscate , cu zemuri foarte subțiri de culoare care să permită observarea vagă a formelor de dedesupt.
Modelarea prin divizarea tentei constă în așezarea culorii în tușe mici, juxtapuse ori suprapusă parțial. Ele sau lucrării luminozitate. Tușele se pun în valoare unele pe altele se exaltă ori se sting în funcție de efectele juxtapunerii.
Amestecul cromatic se face pe retină și el se datorează construcției fiziologice ale ochiului uman. Dacă niște tușe galben-verzuui, care sunt reci faâă de culorile calde sunt juxtapuse unor tușe albastre foarte reci, cele dintâi se vor încălzi ușor. Acest fenomen se numește amestecul optic al culorilor.

 

UNITATEA

 

Reprezintă calitatea compoziției de a se constitui într-un întreg coerent. O compoziție este unitară dacă nu se poate adăuga sau scoate nimic din întreg , fără a afecta  compoziția

ECHILIBRUL

Este acel raport dintre părțile uneio compoziții prin care contrariile se echivalează, iar contrastele se neutralizează prin complementarietate. Echilibrul se realizează între părți juxtapuse: sus – jos, apropiere – depărtare, gol – plin , dreapta – stânga.

 

EXPRESIVITATEA

 

Este acea proprietate care o face capabilă să atragă interesul să comunice emoții puternice să pătrondă în sufletul privitorului

Este structura compozițională formată din două părți, care suprapuse, imaginar sau realele corespund; este o repetiție inversată în funcție de o dreaptă numită axa de simetrie, o formă perfectă de echilibru al părților.

ASIMETRIA

Este structura opusă, simetriei pentru a obține echilibru. În acest caz se cere un discernământ compozițional deosebit, ea se obține prin folosirea unor creșteri și descreșteri ale cantităților sau calităților.

 

RITMUL

 

Este repetiția elementelor într- o anumită modalitate; orice obiect concret însuflețit sau neânsuflețit are formă, proporție și o anumită ordine, iar dacă este bine proporționat are bși armonie adică aspect plăcut; pentru ca un obiect să fie bine proporționat trebuie asigurate raporturi armonioase între părțile oboectului, unele față de altele, precum și între acele părți și întreg. O proporție deosebită este secțiunea de aur, care este raportul constant dintre elementele unui șir de cel puțin trei elemente în care unul se raportează la cel precedent întocmai cum se raportează cel următor la elementul reper; raportul se poate aplica la lungimi, suprafețe, volume, culori, valori, goluri.

 

PROPORȚIA

 

Constă în armonia creată între elementele componente.

 

CONTRASTUL

 

Reprezintă opoziția dintre diversele elemente de limbaj plastic; mare –mic, cald –rece, închis – deschis.