Page 10 - gestul in desen FLORIN STOICIU 2019
P. 10

Stoiciu (alături de care se cuvine citat măcar Aurel Vlad,
     dar catalogul are caracter exhaustiv) este cel care a avut
     ideea și perseverența de a-i aduna laolaltă –, au stat
     alături de reperele creației lor (categorie din care îl vom
     cita pe Aurel Bulacu, unul dintre dascălii curatorului), dar
     și ale generației din care fac parte (și mă refer aici la Nicu
     Covaci și Valeriu Sepi, plasticieni / arhitecți ca formație,
     membri ai legendarei trupe Phoenix), artiști reputați ai
     generației de mijloc s-au simțit solidari cu academicienii,
     dar și cu profesorii, studenții invitați pe simeze și cei
     chemați să parcurgă expoziția au putut să participe
     activ și contemplativ la o expoziție tematică referitoare,
     de fapt, la fundamentele artei. Revenind la Jurnalul lui
     Pallady, îl cităm din nou spre a credita, dacă mai era
     nevoie, domeniul ales (în jurul căruia s-a glosat îndelung
     prin actuala manifestare): „desenul trebuie să ajungă”,
     scria marele pictor la 17 aprilie 1941.
         Expoziția organizată de graficianul-profesor Florin
     Stoiciu arată, odată în plus, că desenul ajunge. Cursiv
     sau precipitat, evoluând în plan sau apt să construiască
     volume, armonic sau vibrat, ritmat sau static, descriptiv,
     incisiv sau valorat, învăluitor sau tranșant, alb și negru,
     fără a exclude universul griurilor, cu adaos de culoare,
     sau chiar colorat, desenul farmecă fără emfază, atrage
     fără să impună, construiește fără să agreseze, comunică
     fără să epuizeze, ierarhizează fără să destructureze,
     transmite fără să simplifice, accede la idee fără să o
     minimalizeze.
         Florin Stoiciu a făcut, în tehnica și pe materialul
     alese,  portretele  tuturor  artiștilor  participanți.
     Spontaneitatea gestului său este susținută de o solidă
     știință a esențialului, ca să rămânem în universul
     palladyan. Catalogul îi va prezenta pe toți, cu date
     biografice și opere; trebuie spus doar că manifestarea
     stă sub semnul pasiunii pentru desen.
         Cu certitudinea convingerilor esențiale, Pallady,
     la care revenim din nou, ca la un spirit tutelar, afirma în
     însemnările sale: „Cu alb și negru poți face pictură. Dar
     trebuie să știi cum să le folosești și să ai ceva de spus,
     nu numai pentru plăcerea de a picta, ci pentru aceea de
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15