Page 9 - gestul in desen FLORIN STOICIU 2019
P. 9

florin stoiciu

         Cuvânt înainte

         Doina Păuleanu

         Director Muzeul de Artă Constanța             „Desenul e maniera de a vedea forma (Degas).
         Valéry spune că «nu înțelege ce înseamnă asta». Cred
         că asta înseamnă exact ceea ce spune (D): adică a vedea
         caracterul «curățat»... esențialul, cu toate amănuntele sale
         subordonate, depășite...”, notează Pallady, desenator
         neobosit, în Jurnalul său. Deși formulată în mai 1941,
         aceasta pare a fi constatarea cu caracter de îndemn pe
         care o susțin, în manieră personală, cei 28 de participanți
         la expoziția Gestul în desen. Desenul pe pânză,
         organizată de Florin Stoiciu la Muzeul de Artă Constanța.
         Manifestarea, care s-a dorit a fi un model paideic – adună
         laolaltă opere ale unor maeștri sau ale unor apreciați
         desenatori, evidențiază capacitatea acestora de a oferi
         rare și greu tangibile mostre de măiestrie, exemplifică
         aserțiunea aceluiași Edgar Degas: „desenul este
         probitatea formei” –, s-a tranformat într-o fermecătoare
         agapă, care a adunat laolaltă lucrări de grafică, pictură,
         sculptură și artă decorativă (deși granițele între aceste
         domenii au devenit fluide), lucrări bi- și tridimensionale,
         artiști din trei generații (cea tânără a reunit chiar studenți
         sau masteranzi), dornici să comunice, să vadă și să
         fie văzuți, să regăsească operele făuritorilor de școală
         națională (aflate nu numai în muzeul lor imaginar, ci și pe
         simezele instituției de la țărm de mare), să-și identifice
         modele, să lucreze fără a pregeta; și astfel operele
         academicienilor Mircia Dumitrescu și Eugen Mihăescu
         s-au alăturat – arc peste timp –, maeștrilor din expoziția
         de bază (și se știe că în arta românească modernă
         au existat excelenți desenatori), profesorii – iar Florin

                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14