Page 7 - CATALOG LRS
P. 7

Institutul Francez – București , 2010                Christiane Pengeot , 2017
         Ambasada Romana , Haga , 2010                    Expoziția – O Teofanie in Piatra si Duh . Sa
         Muzeul Sutu , București 2010                    reânviem mânăstirea ortodoxă românească de la
         Biblioteca Centrala Universitară , 2010               Iordan, Muzeul Național al Țăranului Român 2017
         Fundația Lowendall , 2012                      Retrospectiva de picture Contemporana
         Salonul de Pictură Contemporană Românească Cite Românesca Paris – București 4-29 dec 2017,
         Internationale des Arts , Paris , 2012               Palatul Parlamentului

         Institutul Cultural Roman , București , 2013            Pictori din București – Brăila 2018
         Hotel Mariott , București , 2013                  Expoziție ‘’Ziua Universală a ziIei Romanești ‘’,
         Palatul Parlamentulului – ‘’Temeiuri ‘’ , Sala Brâncuși Muzeul Etnografic Sloven Liubliana, 2018
         , 2014                               Salonul Centenar ,2018 , Muzeul de artă România ,
         Salonul de Pictura Național , editia a II a ‘’Ferestre ‘’      București
         , Galeria Simeza , 2014                       Salonul Mic Brailă 2019
         Salonul Mic de Pictură – Brăila ,2015 , 2016            Expozitia Ad Libitum , Căminul Artei – etaj , filiala
         Salonul ‘’Ion Andreescu ‘’ Buzău , 2014 , 2015 ,          AFAPRR , 2019
         2016                                Dialog Afectiv- Căminul Artei etaj, 2019
         Sala Arcub – Retrospectiva Soleill de E’est 2016          Expozitia Grup 55 , Căminul Artei, parter și etaj,
         București                              2019

         Salonul National de Pictură Căminul Artei -2016 ,          Gest pentru Eroi, 17-22 2019 dec, Arcub, Muzeul
         2017 , 2018 , 2019 – București                   Național Cotroceni
         Salonul de Iarna – Caminul Artei , București , 2016         Ignat 4x4, Ritualuri Stravechi, Art Gallery ,
         Portretul Contemporan Vîlcea , sala Artex , 2017          Constanța , 2019
         Pictori din București ,  Sala Artex , Vîlcea , 2017        Salonul Național de Artă Contemporană S.N.A.C ,
         Asociația Filiala de Artă Plastică și Restaurare UAP        2019 , Combinatul Fondului Plastic , București 2019
         , Muzeul Național al Satului- Dimitrie Gusti EXPO –
         Anuala de Arta Religioasă 2017                   Premiul Juriului – Premiile Uniunii Artiștilor
         Retrospectivă de pictură românească ,Paris –            Plastici din România 2018 , Târgu Jiu

         București , Asociația Soleil De ‘liest in Expoziția         27 octombrie 2019
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12